Hyvää työpäivää
ihan jokaiselle.

Kuva sisustussuunnitteluprojektin lopputuloksesta Toinen Toimisto nimiselle yritykselle Tampereen Finlaysonilla.

Sisustussuunnittelu Toinen Toimisto -yritykselle (kuva: mallintajat.fi)

Kuva sisustussuunnittelutyöpajan osallistujasta Silverbucket-yritykselle Tampereella tehdyssä tilamuutosprojektissa.

Tiloja, joissa kaikkien on hyvä olla

Poutaworks tarjoaa sisustussuunnittelu- ja toimistojen optimointiin liittyviä palveluita yrityksille Tampere – Pirkanmaa – Uusimaa -akselilla. 

Osallistavan sisustussuunnittelun avulla yrityksesi toimitila saadaan muunnettua erilaisten käyttäjien tarpeita tukevaksi, mieleenpainuvaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

1. Järkevästi kohdennettu budjetti

Ennen suunnittelutyön alkamista tunnistetaan tilan jo toimivat ratkaisut sekä kehitystä vaativat tekijät. Kartoittamisessa voidaan hyödyntää myös henkilöstökyselyitä, fasilitoituja työpajoja, joiden avulla tilan kriittisimmät kehitystarpeet löydetään yhdessä.

2. Päätöksiä, jotka pohjautuvat dataan

Päätöksiä ei tarvitse tehdä yksittäisen suunnittelijan tai yhden henkilön mielipiteen perusteella. Osallistamalla henkilöstö mukaan tilamuutokseen käyttäjätutkimuksen ja palvelumuotoilun menetelmien avulla voidaan varmistua, että suunnitteluratkaisut tukevat aidosti yritystä ja sen henkilöstön tarpeita.

3. Mieleenpainuva ja vaikuttava

Luovan tila-, valaistus- ja visuaalisen suunnittelun avulla tiloistanne saadaan toimiva ja mieleenpainuva kokonaisuus.

Hyvin toimiva tila ja sen käyttötarkoitusta tukeva kokonaisilme tekee työn teosta sujuvaa ja jää myös tiloja käyttävien ihmisten mieleen.

Olemassa olevan toimitilan optimointi ja sisustussuunnittelu

Miten työympäristöstä saadaan houkutteleva? Miten tila otetaan hyötykäyttöön? Tutustu Poutaworksin palveluihin: olemassa olevan tilan optimointi ja yksittäisen tilan sisustussuunnittelu.

Yksityiskohta Toinen Toimisto yrityksen sisustus -ja säilytysratkaisusta Tampereen Finlaysonilla.
Kuva tilatyöpajasta, joka oli osa Silverbucket-yritykselle tehtyä sisustussuunnitteluprojektia Tampereella vuonna 2019.
Kuva Toisen Toimiston uudesta viihtyisästä yleisilmeestä, joka saavutettiin sisustussuunnittelu-projektin lopputuloksena Tampereella 2019.

Uuden toimitilan sisustussuunnittelu

Oletteko muuttamassa uuteen toimitilaan? Miten toiminnot tulisi sijoittaa? Miten tila saadaan yrityksen kulttuuria tukevaksi? Tutustu Poutaworksin palveluihin uuden tilan sisustussuunnitteluun tai tarvekartoitukseen liittyen.

Kuva taukotilan sisustussuunnittelun lopputuloksesta Silverbucket Tampere -toimistolla.

Visuaalinen suunnittelu

Tarvitsetko apua visuaalisen kokonaisuuden luomiseen? Tarviseeko toimitilaprojektisi esimerkiksi teippauksia? Poutaworks auttaa luomaan yrityksen brändiä tukevat visuaaliset materiaalit monessa formaatissa. Lue lisää Poutaworksin visuaalinen suunnittelu-palvelusta.

Esimerkkikuva TopTunniste-yritykselle tehdyn sisustussuunnitteluprojektin lopputuloksesta: oviteippauksien visuaalinen ilme ja asemointisuunnitelma
Kuva lempääläiselle yritykselle tehdystä logosta.

Sisustussuunnittelua yrityksille

Referenssit

Poutaworks on tehnyt sisustussuunnittelu- ja osallistavan tilasuunnittelun projekteja yrityksille Tampereen ja Uudenmaan alueella vuodesta 2019 lähtien, keskittyen erityisesti it-alan ja tietotyötä tekeviin organisaatioihin.

Kuva Silverbucket Oy:lle tehdystä henkilöstöä osallistavasta tilasuunnitteluprojektista
Kuva Toisen Toimiston uudesta viihtyisästä yleisilmeestä, joka saavutettiin sisustussuunnittelu-projektin lopputuloksena Tampereella 2019.
Kuva Silverbucket-yrityksen sisustuksen yksityiskohdasta.
jolla_referenssi
Yksityiskohta Toinen Toimisto yrityksen sisustus -ja säilytysratkaisusta Tampereen Finlaysonilla.

Varaa ilmainen kartoitus

Haluatko kertoa tarpeistasi tarkemmin tai keskustella, miten toimitilaanne voitaisiin kehittää osallistavalla suunnittelulla? Varaa ilmainen alkutarpeiden kartoitus.