Olemassa olevan toimitilan sisustus-suunnittelu ja optimointi

Poutaworksin käyttäjäkeskeiset työympäristö- ja toimitilasuunnittelupalvelut auttavat yrityksiä muovaamaan tiloistaan miellyttävän, mieleenpainuvan ja erilaisten käyttäjien tarpeita tukevan työympäristön.

Käyttäjäkeskeisen sisustussuunnittelun ja toimintojen järkeistämisen avulla tilan neliöt saadaan hyödynnettyä parhaimmalla mahdollisella tavalla ja tehtyä tiloista mahdollisimman monikäyttöisiä.

Poutaworks auttaa asiakkaita niin pienissä tilastailauksissa kuin suuremmissa muutostöissä Tampere – Pirkanmaa – Pääkaupunkiseutu -alueella.

Kuva Toisen Toimiston co-working tilasta, jonka sisustus suunniteltiin osana toimitilasuunnitteluprojektia vuonna 2020.
Kuva käyttäjiä osallistavasta työpajasta, joka oli osa Silverbucket Oy:n Tampereen toimitilan työympäristö- ja toimitilasuunnitteluprojektia.
Pohjapiirrustus uudesta optimoidusta istumajärjestyksestä, joka oli osa Jolla Oy:n työympäristö- ja toimitilasuunnitteluprojektia Tampereella 2021.

Näin tila muunnetaan parhaaseen käyttöön:

1. Tilan käyttäjien näkemys

Suunnitteluun yhdistetään käyttäjätutkimuksella tilan käyttäjistä saatua tietoa. Näin tila tukee parhaiten erilaisia käyttäjiä ja käyttötilanteita.

2. Käytön optimointi

Tilan käyttöä voidaan optimoida useilla eri tavoilla: kyselyt, manuaalinen mittaus ja automaattiset anturit.

3. Luovuus ja tekninen taito

Tilat saavat yritykselle omaleimaisen ja miellyttävän ilmeen. Suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon RT-standardien mukaiset mitoitukset sekä kestävät, toimitiloihin sopivat materiaalit.

Asiakkaiden kommentteja

Työympäristö- ja toimitilasuunnitteluprojekteista:

Saimme näyttäviä toimitilaparannuksia kohtuuhintaisilla ratkaisuilla. Tämä on juuri mitä pieni yritys tarvitsee.
Yhteistyö Poutaworksin kanssa oli helppoa ja joustavaa. Heidän kauttaan saimme selkeät ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat, joiden pohjalta on helppo jatkaa toteutusvaiheeseen.

Usein kysyttyä

Työympäristö- tai toimitilasuunnittelun hinta riippuu suunniteltavan kohteen pinta-alasta, osallistettavien henkilöiden lukumäärästä sekä toteutusbudjetin suuruudesta. Tässä muutamia hintaesimerkkejä:

  • Kartoituskyselyt alk. 350 €
  • Sisustussuunnittelu alk. 750 €
  • Sisustuskonsultointi 90 € / h


Hinnat alv. 0%

Kysy rohkeasti tarjousta työympäristö- tai toimitilasuunnitteluprojektista. Poutaworks auttaa asiakkaita Tampere – Pirkanmaa – Pääkaupunkiseutu -alueella!

Projektin lopputulokset riippuvat siitä, kuinka laajan suunnittelutyön olet valinnut toimitilallesi. Saat alkukartoituksen jälkeen aina tarkemman tarjouksen, josta ilmenee tarpeeseesi sopivat toimenpiteet ja niihin liittyvät lopputulokset.

Lopputuloksina projektin laajuudesta riipuen:

  • Raportin tilan käyttäjien tarpeista ja niiden prioriteetista
  • Uusitun tilan toimintojen ja kalusteiden sijainti pohjapiirrustuksen avulla
  • 3D-visualisoidut kuvat muutoksesta
  • Listauksen tilaan hankittavista uusista kalusteista ja materiaaleista
  • Lisäksi projektin laajudesta riippuen

Toimitilojen tarvekartoitus ja toimenpide-ehdotukset, eli  varsinainen sisustussuunnittelu ja käyttäjien osallistaminen,  syntyvät nopeasti 2 – 4 viikossa. Jos tilamuutoksen toteuttaminen vaatii uusien kalusteiden tilaamista tai mittatilauksena tehtäviä verhoja tai kiintokalusteita, kannattaa lisätä aikatauluun vähintään 4 – 6 viikkoa, sillä tuo on yleisin toimitusaika tilaustuotteille toimittajasta riippumatta.

Lisäksi tilamuutoksen toteutusaikataulu riippuu valtsemanne urakoitsijan aikatauluista ja tilamuutoksen laajuudesta.

Kun sisustusta suunnitellaan kotioloihin riittää, että sisustussuunnittelija keskustelee työn alkaessa työn tilaajan tai yksittäisen yhteyshenkilön kanssa. Tämä on perheessä usein se henkilö, jota sisustaminen eniten kiinnostaa. Lisäksi kotiin liittyvät tarpeet ja toiveet tyylin suhteen on helppo käydä kerralla läpi keskustellen.

Työympäristöjä ja toimitiloja käyttää kuitenkin useampi henkilö, joiden mieltymykset, tarpeet ja toiveet voivat erota voimakkaasti toisistaan. Käyttäjäkeskeiset menetelmät, kuten online-kyselyt, ryhmähaastattelut ja työpajat auttavat kartoittamaan paremmin tilan moninaisia käyttäjiä ja käyttötilanteita sekä tunnistamaan, mitkä toiveista olisivat keskeisimpiä yleisen viihtyvyyden varmistamiseksi. 

Osallistamalla käyttäjät mukaan tilasuunnitteluun varmistetaan, että suunnitteluratkaisut tehdään tilan oikeiden käyttäjien näkökulmasta – ei pelkästään yksittäisen asiantuntijan, kuten ulkopuolisen sisustussuunnittelijan tai sisustamisesta yrityksen sisällä kiinnostuneen henkilön toimesta. 

Käyttäjäkeskeisten menetelmien avulla saatava tieto auttaa yrityksiä kohdentamaan suunnitteluratkaisut ja budjetti niihin tekijöihin, jotka merkitsevät eniten tilan käyttäjille ja joita parantamalla muutoksesta saadaan vaikuttavin.

Haluatko keskustella lisää käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta osana työympäristön ja toimitilan suunnittelua? Ota yhteyttä, jutellaan lisää!